ES projektai

UAB „Brasa“ įgyvendina projektą „UAB „Brasa“ e.komercijos modelio diegimas“

Es_projektai_Viesinimo_zenklas.png

UAB „Brasa“ įgyvendina projektą „UAB „Brasa“ e.komercijos modelio diegimas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, lėšomis.

Projekto tikslas - informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.

Įmonė projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.

  • Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 60 422,40 Eur
  • Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, projekto įgyvendinimui skiriama iki – 45 316,80 Eur

→ Projekto vykdymo pradžia – 2021 m. birželio 21 d.

← Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. vasario 14 d.